آشپزی با پیتا

peta

پیتا ماتیاس ماجراجوی محصور کننده در سفر غذایی خود، به روستایی در فرانسه میرود. پیتا از شهرهای ساحلی تا رشته کوه‌های آلپ، با ذوق آشپزی خود به بررسی‌ غذاهای متنوع میپردازد و دستور پخت‌های آسان، سالم، فرهنگی‌ و تاریخی‌ را به مخاطبان منتقل می‌کند.

از شهرهای ساحلی تا رشته کوه‌های آلپ،با ذوق آشپزی خود به برسی‌ غذاهای متنوع میپردازد،دستور پخت‌های آسان،سالم،فرهنگی‌ و تاریخی‌ را به مخاطبان منتقل می‌کند. با دانش‌آموزان آشپزی پیتا همراه باشید تا آموختهای آنها را تجربه کنید

 

Tags:

یک دیدگاه

دیگر برنامه ها