ترو تازه با ال براون

albrown

در این برنامه سر آشپز تحسین بر انگیز،ال براون به نیو زیلند به دنبال بهترین محصولات و تازه‌ترین ترکیبات میرود تا با آنها قضایی‌ با طعم مخصوص آن منطقه درست کند. ترو تازه با ال براون-Get Fresh With Al Brown،او به مناطق مختلف نیو زیلند میرود و ما را با طعم غذاهای مختلف نوع زیلندی آشنا می‌کند

Tags:

یک دیدگاه

دیگر برنامه ها