چاشنی های گرین لند

greenland

کریس کوبروقکریس کوبروق سرآشپز پر انرژییست که در سفر هیجان انگیز خود به قلمرو زیبا و نا شناختهٔ گرینلند، به دنبال دستور پخت غذاهای جدید میرود.

او با زمینهٔ قوی ای که در زمینه آشپزی دارد، به دنبال طبیعی ترین و شگفت انگیز‌ترین چاشنیهای محلی میرود و با آنها غذاهای متنوع درست می‌کند،

او با موجودات دریایی‌ که شکار می‌کند غذاهای دریایی‌ پنج ستاره درست می‌کند،کمپ او در بیابانهای دیدنی‌ و جذاب گرینلندی قرار دارد که در میان تکه های یخ و رشته کوه‌های پایان ناپذیر محاصره شده است.

چاشنی‌‌های گرینلندی”شما را با قسمت فوق‌ العاده‌ای از دنیا و شیوهٔ جدیدی برای آشپزی آشنا می‌کند.

او با زمینهٔ قویی ک خود در آشپزی دارد، به دنبال طبیعیترین و شگفت انگیز‌ترین چاشنیهای محلی میرود و با آنها غذاهای متنوع درس می‌کند، او با موجودات دریایی‌ که شکار می‌کند غذاهای دریایی‌ پنج ستاره درست می‌کند،کمپ او در بیابانهای دیدنی‌ و جذاب گرینلندی قرار دارد که در میان تکهای یخ و رشته کوه‌های پایان ناپذیر محاصره شده است.

چاشنی‌‌های گرینلندی”شما را با قسمت فوق‌ العاده‌ای از دنیا و شیوهٔ جدیدی برای آشپزی آشنا می‌کند

 

Tags:

یک دیدگاه

دیگر برنامه ها