۲۴ تک

technology

استفاده از ابزارهای اکترونیکی و دیجیتالی به عنوان جزیی از تکنولوژی های مدرن ، بخش جدایی ناپذیر زندگی بشر به شمار می روند که تکمیل این ابزارها در آینده می تواند جنبه های مختلف زندگی انسان را متحول سازد.

با توجه به گستردگی موضوعات مرتبط با علوم و فناوری ، مجموعه برنامه های ۲۴ تک موضوعات مورد نظر خود را در قالب پنج موضوع اصلی گردآوری و ارایه می نماید:

تاثیر فناوری های نوین بر سبک زندگی، معرفی ابزار ها و وسایل الکترونیکی نوین، تازه های علوم ،دنیای بازی های رایانه ای و تکنولوژی هایی که در آینده به وقوع خواهند پیوست. ۲۴ تک ، به هدف ارایه تازه های علوم و فناوری به مخاطبان مشتاق خود و ارتقای دانش عمومی

جامعه ، تهیه و تولید گردیده و هر هفته دوشنبه ها ساعت ۱۹:۰۰ ، به مدت ۲۴ دقیقه ، در شبکه جم لایف پخش می گردد.

Tags:

8 دیدگاه