یوگا : گوی آ . بگو آری.

yoga-acrobats

آری به تمامیت وجود. درون و بیرونت. پذیرا شدن درون وبیرون، پذیرا شدن خوبیها وبدیها، خیرو شر، هستی ونیستی، همه آنچه که ما را آزار میدهد و یا دوستشان داریم. این یعنی گذر از سلیقه ها و عادت ها، پذیراشدن همه چیز و هیچ چیز.

به کمک یوگا و انجام حرکات کششی و تعادلی بدن، انعطاف بدن بالا می رود و با بالا رفتن انعطاف بدن، ذهن نیز انعطاف پیدا می کند و نرم شدن ذهن ما، ما را دررویا رویی با ناملایمات زندگی که جزئی از زندگی است، یاری می دهد.

Tags:

یک دیدگاه

  • از پخش برنامه ورزشی یوگا و فیت نس تشکر میکنم من خواستم برنامه یوگارا دانلود کنم ولی یوزرنیم و پسورد خواست ودادم ولی پیغام اشتباه میداد.