حرکتی بسیار مفید برای کسانی که از گودی کمر رنج می برند

6

نگه داشتن زانو در سینه ، حرکتی بسیار موثر برای درمان گود پشتی و تقویت عضلات کمر و پشت  می باشد.

این حرکت به صورت خوابیده اجرا شده و با نام گهواره نیز خوانده میشود برای تقویت و کشش عضلات فیله کمر ( ارکتور اسپیناء ) و رفع و درمان گودی کمر بسیار موثر ومفید میباشد.

به پشت بر روی زمین دراز کشیده ، زانو ها را در سینه جمع کنید، سپس دستها را روی زانو قرار داده خیلی نرم به سمت پائین فشاردهید.
میتوانید دستها را در قسمت داخل (پشت زانو) قرار دهید.پس از قرار گیری در فرم صحیح حرکت و با ثابت شدن و صاف شدن مهره های کمر بر روی زمین، عمل تنفس را به خوبی اجرا کنید.

Tags:

2 دیدگاه