نوزادان قویتر از آنچه تصور میکنیم !

NEW-BORN

سیستم ایمنی نوزادان تازه متولد شده قوی تر از آنچه است که  قبلا تصور می شده است.

براساس تحقیقاتی که اخیرا در کالج کینگز لندن  صورت گرفته، سیستم ایمنی بدنِ نوزادان این توانایی را دارد که در برابر باکتری واکنشی مناسب از خود نشان دهد. مقاله ای که در همین رابطه در Nature Medicine منتشر شده است عنوان می کند که اگر چه سیستم ایمنی بدنِ کودکان به شیوه ای کاملا متفاوت از بدن بزرگسالان عمل می کند اما از قابلیت دفاعی بسیارقویتری برخوردار است.

در حالیکه تا به امروز، همه بر این باور بودند که در زمینه یِ واکنش به باکتری ها و بیماریهای قارچی، سیستم دفاعی بدنِ نوزادان همانند سیستم دفاعیِ بزرگسالان فعال نیست. اگر چه نوزادان باید خود را در برابرِ کلیه یِ عوامل بیماری زا که از بدوِ تولد با آن مواجه می شوند، محافظت کنند، ولی به نظر می رسید که چنین توانایی در برابر بیماری های باکتریایی و قارچی درنوزادان نسبت به کودکان ازعملکرد خوبی برخوردار نیست.

دکتردینا گیبسونز(Deena Gibbons)مسئولِ دپارتمان ایمنی شناسی Immunobiology) (کالج کینگ در لندن می گوید “ما به این نتیجه رسیدیم که نوزادان از یک مکانیسم دفاعیِ ضدباکتری برخوردارند، که کاملا متفاوت از سیستم دفاعی ِ بزرگسالان کار می کند، با این حال واکنش بسیار موثری از خود نشان می دهد. این مکانیسم می تواند شبیهِ همان سیستمی باشد که آنها را در دوران جنینی در رحم مادر از عفونت ها و باکتری ها حفظ می کند. گام بعدی در تحقیقاتِ ما این خواهد بود که درک بهتری از میزان و چگونگیِ تفاوتِ این دو سیستم ( بزرگسال – نوزادان ) پیدا کنیم.

 

 

Tags:

یک دیدگاه