شیر دادن مادر، درصد ابتلا به آلزایمر را کاهش می دهد

breast

با توجه به مطالعات مقدماتی پزشکان محقق دانشگاه کمبریج، مادرانی که به فرزندان خود، شیر داده اند، کمتر از دیگران در معرض خطر ابتلا به بیماری آلزایمر قرار دارند.

اثرات بیولوژیکی خاصی در شیر دادن مادران وجود دارد، اثراتی چون بازگرداندن درصدی از گلوکز بانوان پس از بارداری و ایجاد توازن در هورمون های مهم بدن برای محافظت از مغز در برابر شروع بیماری های جدی که ممکن است زندگی مادران را در سنین بالا به خطر بیاندازد.

البته محققان دانشگاه کمبریج، هنوز از نظریۀ خود مطمئن نیستند و در اعلام نتیجه گیری خود، احتیاط کرده و گفته اند که این آزمایش را فقط روی ۸۱ نفر انجام داده اند که از بین مادرانی که به فرزندان خود شیر داده اند و آنهایی که از مواد غذایی غیر طبیعی برای نوزاد خود استفاده کرده اند، استفاده شده است. اما آنها نتیجه مطالعات خود دربارۀ رابطۀ شیر دادن مادران و ابتلا به آلزایمر، اینگونه عنوان کرده اند که:”خیلی سازگاری دارد و قابل توجه است.”

تغذیه با شیر مادر، خواص درمانی بسیاری برای نوزاد و خود مادر به همراه دارد که پژوهش های قبلی نشان داده است که در زندگی آیندۀ آنها تاثیرات مثبت و چشم گیری خواهد داشت.

یافته های دانشگاه کمبریج می تواند یک رویکرد جدید در مبارزه با آلزایمر جهانی باشد که در کشورهای درحال توسعه می تواند یک اقدام پیشگیرانه، ارزان و ضروری باشد.

Tags:

یک دیدگاه