باتری نوین خورشیدی

aftab

محققان توانستند باتری خورشیدی ای را با ترکیب پانل های انرژی با متوسط انرژی ذخیره شده در سطح میکروسکوبی را خلق نمایند.

با اینکه این دستگاه می تواند راه استفاده از انرژی خورشیدی را تغییر دهد، هنوز مسائلی مجهول و رمز گشایی نشده بسیاری در دل خود دارد. یینگ وو، پروفسور شیمی و بیو شیمی ساکن ایالات اوهاییو، که رهبری تیم سازنده این باتری خاص را بر عهده دارد، همراه با تیمش توانست هفته گذشته آزمایش موفقیت آمیزی را پشت سر بگذارند.

پانل های این دستگاه مانند دیگر باتری های خورشیدی است و مانند آنها با تابش خورشید، الکترون تولید خواهد کرد اما به جای فرستادن این الکترون ها به یک راه مشخص که به یک باتری مجزا که با ۲۰ درصد هدر رفتن انرژی رو به رو خواهد بود، در پانل های ساخته شده بخش خورشیدی دستگاه دسترسی به لایه از باتری  متصل می شود و اکسیژن از یون لیتیوم جدا و ذخیره می شود.

رهبر این تیم سازنده در مصاحبه ای با سایت های خبری، این باتری را باتری ای برای نفس کشیدن نامید.و توضیح داد که این پانل های عجیب موج های خاصی از نور مایل به قرمز که از اکسید اهن به عنوان گرد و غبار تشکیل شده است را بهمراه دارد.

این اختراع ترکیبی از تولید و ذخیره سازی انرژی خورشیدی است که می تواند برای کشور های پیشرفته، راه حلی برای کاهش هزینه ها باشد.

یک دیدگاه