پلیس دبی به عینک گوگل مجهز شد

24tech-Photo-10 oct

 نیروهای امنیتی شهر دبی به تازگی عینک گوگل به چشم دارند .با استفاده از این عینک ، پلیس چندین قدم از مجرم جلو‌تر قرار می گیرد. به عبارتی پلیس میتواند با بر چشم گذاشتن عینک گوگل شناسایی چهره مجرمین پرداخته  و و سپس آن را با تصاویر ذخیره شده در سرور پلیس تطبیق داده ، افراد تحت تعقیب را براحتی شناسایی کند.

 همچنین میتوان از  این گجت  برای اسکن کردن پلاک های خودروهای عبوری  استفاده کرد که می‌تواند برای سرویس‌های امنیتی حائز اهمیت  باشد.

یک دیدگاه