طرح های خیابانی هفته مد مسکو

cover

اهالی مد نامهایی چون میروسلاوا، یولیانا، ویکا، النا و آنیا را می شناسند، اما چهره های شناخته شده دیگری در مد خیابان های مسکو وجود دارد، لی آدام کاتز چهره درخشان هفته مد مسکو بود که چشم ها را به خود خیره کرد.

Tags:

یک دیدگاه