عوارض استامینوفن بر کبد !

ct-sc-nw-tylenol-pregnancy-jpg-2014022455

مصرف بی رویه و خودسرانه استامینوفن، به کبد آسیب جدی وارد میسازد. استامینوفن برای اینکه قابلیت جذب در بدن را داشته باشد در کبد متابولیزه می شود به همین علت مصرف زیاد این دارو به کبد، فشار وارد میسازد.

متاسفانه استامینوفن از جمله داروهاییست که مصرف آن به صورت خودسرانه در بین مردم جا افتاده است و افراد برای هر نوع دردی از این دارو به عنوان مسکن استفاده می کنند. این در حالیست که با کنار گذاشتن این دارو و استفاده از آن تنها در موارد ضروری میتوان از عوارض آن پیشگیری کرد.

به عنوان مثال برای کاهش تب، ابتدا از پاشویه می توان استفاده کرد. همچنین برای التهاب گلو که بر اثر نوعی ویروس ایجاد می شود با غره غره کردن یا با مخلوط عسل، آب لیمو و آب ولرم می توان آن را در مراحل اولیه درمان کرد.

Tags:

یک دیدگاه