مبارزه با استرس همراه با ورزش های کالری سوز

cover

شما تا چه حد می توانید با قدرت استقامت و سوخت کالری یوگای کلاسیک، استرس و حال ناآرام خود را تسکین دهید؟ با دنبال کردن روش های زیر، با استفاده از عضلات شکم، ران و دیگر عضلاتتان، ذهنی آرام برای خود فراهم آورید:

kickstand-tap

  • Kickstand Tap

در ابتدا بدنتان را در حالتی چون صندلی قرار دهید، یک پای خود را جلوتر قرار دهید و به عنوان تکیه گاه از آن استفاده کنید، سپس دستان خود را با سمت بالا و در حالتی که آرنج شما صاف باشد بکشید.

در این حالت، حرکت اسکات انجام دهید و برای هر پای خود ۲۰ مرتبه این عمل را تکرار کنید.

high-heel

  • High Heel

بار دیگر به حالت صندلی بایستید، اینبار پاهای خود راجفت کرده و در کنار هم قرار دهید. سپس روی پنجه پای خود بایستید و با باز کردن دست ها به سمت جلو، تعادل خود را حفظ نمایید. در این حالت پای شما مانند این است که کفشی پاشنه بلند پوشیده و پاشنه شما را بالا نگهداشته است.

این رفت را ۱۰ مرتبه و در چند ثانیه تکرار نمایید.

side-slide

  • Side Slide

در حالت درخت قرار گیرید با این تفاوت که دو کف دست خود را به هم چسبانده و در وسط سینه خود بگیرید (مانند عکس). سپس به ترتیب وزن و نیروی خود را روی یک پا بیاندازید و پای دیگر را به آرامی باز کنید و دوباره به حالت درخت بازگردید.

این حرکت را ۲۰ مرتبه تکرار نمایید.

hip-shaper

  • Hip Shaper

بدن خود را در حالت درخت قرار دهید و دستانتان را همچون حالت قبل در جلوی سینه خود بگیرید. پاهای خود را صاف بر روی زمین بگذارید و حالتی صاف و ایستاده به بدنتان بدهید. سپس به ترتیب یک پای خود را به سمت جلو بکشید و ۹۰ درجه آن را باز کرده و به سمت جلو ببرید.

این حرکت را برای هر یک از پاهایتان ۱۰ مرتبه تکرار نمایید.

warrior-windmill

  • Warrior Windmill

در حالت مبارز با پاهایی باز قرار گیرید و سپس دستان خود را بکشید و به ترتیب دست راست روی ساق پای راست و سپس دست چپ را روی ساق پای چپ به طوری که دست دیگر به سمت بالای سر کشیده شود انجام دهید.

این حرکت را ۱۰ مرتبه برای هر سمت تکرار نمایید.

sumo-warrior

  • Sumo Warrior

در حالت مبارز باشید، سپس پاهای خود را باز کرده و روی پنجه خود بایستید، توجه داشته باشید که در این حرکت زانو های شما باید با خمی بیش از ۹۰ درجه قرار گیرند. برای حفظ تعادل دستان خود را باز کنید و سعی کنید روی پنجه های خود بایستید.

این حرکت را باید در ۱ دوره ۶ تایی تکرار نمایید.

cha-cha-cha

  • Cha-Cha-Cha

در حالت تخته (شنا) قرار گیرید و دستان خود را از آرنج تا نوک انگشتان روی زمین بگذارید. روی پنجه پای خود تعادل خود را حفظ کرده و به ترتیب زانوی پای چپ و راست خود را روی زمین بگذارید و به آن استراحت دهید.

این حرکت را در دو مرتبه ۳۰ ثانیه ای انجام دهید.

running-dog

  • Running Dog

بدن خود را در حالت سگ ایستاده قرار دهید و کف دست ها و پاهای خود را روی زمین بگذارید. سپس کمر و لگن خود را به سمت بالا بکشید و سرتان را بین دو دست و موازی با آنها بگیرید. بعد از آن به ترتیب پای چپ و راستتان را یکی یکی جمع کنید و به سمت داخل بکشید.

این حرکت را ۱۰ مرتبه برای هر دو سمت خود تکرار نمایید.

Tags:

یک دیدگاه