راه حلی برای کوچک کردن شکم

fatbelly

اگر از بزرگ شدن شکم خود نگرانید و یا می خواهید آن را کوچک کنید، با پیروی کردن از ۹ روش زیر، می توانید از کوچک شدن آن مطمئن باشید.

آسیاب
در این حرکت ابتدا روی کمر خود بخوابید، دستانتان را موازی با شانه ها روی زمین باز کنید به شکلی که بدنتان حالت علامت بعلاوه به خود بگیرد، سپس پاهای جفت شده و صاف خود را به داخل شکم جمع کنید و به آرامی باز کنید و در زاویه ای ۹۰ درجه ای نسبت به بدنتان قرار دهید. بعد پاهایتان را به آرامی به پایین بیاورید و این حرکت را دوباره انجام دهید.
۳۰ ثانیه می تواند برای این حرکت کافی باشد.

آسیاب بادی
حرکت آسیاب بادی همان حرکت آسیاب است با کمی تغییر، تغییری که تنها در مسیر پاها رخ می دهد. که به جای باز و بستن کردن پاها در شکم، پاهای خود را در همان حالت ۹۰ درجه، به سمت چپ و راست برده و ۳۰ ثانیه آن را انجام دهید.

ماهی ستاره ای
روی کمر خود خوابید دست و پاهای خود را باز کنید و روی زمین بکشید تا در حالتی کشیده قرار گیرند، در این حالت بدنتان به شکل ستاره خواهد بود. حال دست راست و پای چپ خود را به سمت داخل بیاورید و سعی کنید در حالتی که هر دو صاف هستند را به هم برسانید.
سپس پای خود سمت مخالف را انجام دهید و این کار را ۳۰ ثانیه اده دهید.

کوهنوردی
در این حالت که شباهت زیادی به کوهنوردی دارد، باید شما روی کف دست و نوک انگشت پاهایتان قرار بگیرید (حالتی شبیه به شنا رفتن) و پاهای خود را به نوبت به داخل آورده و زانوی خود را کامل خم کنید، سپس پای دیگر را نیز انجام دهید و بعد از ۳۰ ثانیه آماده حرکت بعدی شوید.

پیچ روسی
به شکلی روی زمین بنشینید که تنها باسن شما با زمین در تماس باشد و پاهایتان را بالاتر بگیرید. سپس دستانتان را در حالی که انگشتهای شصتتان به هم چسبیده باشند را در کنار هم قرار دهید، سپس یک جفت دست هایتان را یک بار به راست برده و زمین را لمس کنید و سپس به چپ بروید و این کار را تکرار کنید. ۳۰ ثانیه برای این عمل کافی است.

حرکت عنکبوتی
در حالت “کوهنوردی” قرار گیرید، اما این بار پای خود را به سمت بیرون خم کنید و هر پای خود را برای ۱۵ ثانیه در این حالت نگهدارید، توجه داشته باشید که اگر عضلاتتان را تحت فشار حس کردید، سعی کنید به آنها بی توجه باشید تا مانع انجام این حرکت نشود.

افتادن یک پا
این عمل، همچون حرکت “آسیاب” است اما با این تفاوت که وقتی بدن شما در حالت ۹۰ درجه قرار گرفت، پاهای خود را بدون خم کردن زانو، یکی یکی به سمت پائین آورده و دوباره در حالت قبلی باز گردانید.

چرخش دو پا
حالت بدن خود را از حرکت قبلی تغییر ندهید، فقط پاهای خود را جفت کنید و به صورت دایره ای از راست به چپ و از چپ به راست دو پای خود را برای ۳۰ ثانیه بچرخوانید.

بال زدن با پا
در این حرکت، بدن در حالت قبلی است و پاهای خود از زانو خم کرده و باز و بسته کنید، حرکتی چون شنا کردن به شما دست می دهد که پاهای خود را اینگونه حرکت می دهید. این حرکت را ۱ دقیقه انجام دهید و سعی کنید در این زمان حرکت خود را متوقف نکنید.

Tags:

5 دیدگاه