سرطان و باورهای نادرست

cancer

درمان قطعی سرطان کشف شده است ولی شرکت های بزرگ داروسازی اجازه نمی دهند که این درمان به کار رود !

هر از گاهی مطالبی همچون کشف درمان قطعی سرطان و ممانعت شرکت های بزرگ برای به کار آمدن این درمان ها بخصوص در فضای مجازی انتشار می یابد، چنین مطالبی به هیچ عنوان صحت ندارند و بسیاری از پزشکان، صاحبان شرکت های دارویی و افراد مشهور و پرنفوذ دنیا بر اثر سرطان جان خود را از دست داده اند.

اگر چنین درمانی وجود می داشت قطعاً اینگونه افراد از آن بهره می جستند، هر اندازه که موضوعی در نزد مردم ناشناخته باشد،  تلقی جادویی و رمز آلوده بودن آن بیشتر می شود و سرطان نیز یکی از آنها است و باورهای نادرست در این زمینه تنها یک تلقی نادرست ماندگار در اذهان نیست، بلکه به جهت گیری افراد در زندگی اثر می گذارد و در این بین سرطان سال ها به عنوان عامل اجتناب ناپذیر مرگ تلقی می شده بنابر این چندان عجیب نیست که باورهای نادرست در باره آن زیاد است.

این گزارش در مورد باوری دال بر مسری بودن سرطان به این شرح است:

به عنوان یک اصل کلی بیماری سرطان قابل انتقال نیست و بنابر این لزومی ندارد یک بیمار مبتلا به سرطان دوری کنیم و البته برخی از عوامل ایجاد کننده سرطان از دسته عوامل عفونی هستند مانند نقشی که برخی عوامل عفونی در ایجاد سرطان های معده، گردن، رحم و کبد دارند و به شیوه هایی می توانند انتقال یابند، ولی خود سرطان قابل انتقال و سرایت نیست و در مورد جنبه های ارثی جوان سرطان نیز باید گفت که تنها تعداد اندکی از انواع سرطان می تواند ارثی باشد، شاید در برخی خانواده ها امکان بروز یک نوع سرطان بیش از معمول باشد، اما چیزی که بیش از عوامل ارثی مهم است، شیوه زندگی نامناسب مانند مصرفدخانیات ، عوامل تغذیه ای و محیط کار است.

بر اساس این گزارش، باور اشتباهی نیز مبنی بر تأثیر ضربه یا تصادف در ایجاد سرطان وجود دارد ولی واقعیت چیز دیگری است، گاهی اوقات یک ضربه سبب می شود، توجه ما به توده یا نقطه ای از بدن جلب شود اما به این معنی نیست که آن ضربه این بیماری را ایجاد کرده است و در اعمال جراحی نیز، نمونه برداری اساسی ترین راه تشخیص بیماری و جراحی یکی از مهمترین روش های درمان سرطان است و سبب انتشار بیماری نمی شود گاهی که نمونه برداری احتمال آلوده شدن نواحی نزدیک تومور را زیاد می کند، پزشکان تمهیداتی را به خرج می دهند که از پخش شدن بیماری جلوگیری می کند.

Tags:

یک دیدگاه