حرکتی برای تمام ماهیچه های بدن

varzesh-cover

در اینجا می خواهیم انجام درست تمرین برپی (Burpee) را به شما آموزش دهیم. این تمرینی است که تمامی مربیان به شاگردان خود توصیه می کنند.

  1. حرکت را در حالت ایستاده آغاز کنید.
  2. با یک پرش وارد مرحله اسکوآت شوید و دستان خود را روی زمین بگذارید.
  3. پاها را دریک حرکت سریع به پشت ببرید و در حالت حرکت پلانک رو به جلو قرار بگیرید.
  4. در یک حرکت سریع دوباره به حالت اسکوآت برگردید.
  5. در آخر دوباره به حالت ایستاده قرار بگیرید.

varzesh

Tags:

یک دیدگاه