لباسهای فرهنگ تورک های سلجوقیان در قونیه

Fashionhour_1

با حضور ساره همسر احمد داووداوغلو نخست وزیر ترکیه، دفیله لباسهای فرهنگ تورک های سلجوقیان در قونیه به جهان معرفی شد. ”زینب کارتال“ طراح لباس معروف که در انگلستان زندگی میکند و تا به امروز چندین دفیله مهم برگزار کرده است، دفیله لباسهای فرهنگ سلجوقیان آناتولی را پس از قونیه در شهرهای پاریس، لندن و نیویورک به نمایش درخواهد آورد. مجموعه ای متشکل از ۳۰ لباس که با طرح ها و رنگهای سنتی آناتولی طراحی و دوخته شده، در این دفیله به نمایش درآمد. نکته قابل توجه در این دفیله، به چشم خوردن رنگ پرچم سلجوقیان در بسیاری از لباسهای این دفیله است.

Tags:

یک دیدگاه