جذابیت مو کوتاه

موی کوتاه 2

هر چند داشتن موی بلند، از خصایص زیبای بانوان شیک پوش است، اما این دلیل نمیشود که مو های کوتاه لطمه ای به زیبایی شما بزند.مو های شما، اگر با توجه به اصول زیبایی شناسی و فرم صورت شما، کوتاه شوند، نه تنها از زیباییشما کم نمیکند، بلکه ظاهری بسیار فریبنده و در عین حال قدرتمند برای شما به ارمغان می آورد. پیشنهاد ما به آن دسته از بانوانی که در شغل های مدیریتی مشغول به کار هستند، یا آنچنان وقتلازم برای آپ دو، یا سشوار کشیدن ندارند، همچنین کسانی که بسیار مشتاقند تا ظاهرشان، همگام با آخرین مد دنیا باشد، این است که نسبت به کوتاه کردن مو های خود، کمی وقت صرف کنند. سال ۲۰۱۵، سال مو های کوتاه است. اما بر خلاف گذشته خبری از حالت های اسپارکی یا جاسا اَوِیک نیست. مدل های کوتاه رسمی تر و مرتب تر شده اند و ترکیبی خانمانه تر دارند.

Tags:

یک دیدگاه