۶ اشتباه رایج در بدن سازی

Fitclub_web

در ابتدا باید گفت اگر این ۶ حرکت را انجام ندهید میتوانید در زمان کوتاه تری به نتیجه دلخواه برسید زیرا در علم بدن سازی هیچ نظریه ای قطعی نیست.

  1. حرکات را تکی انجام دادن ،بعنوان مثال جلو بازو دمبل چرخشی و پشت بازو کیک بک لزومی ندارد پشت سر هم انجام بشود و برای داشتن ماهیچه های لاغر و چربی سوزی فراوان این حرکات پشت سر هم کمکی به روند چرب سوزی نخواهد کرد
  2. استفاده از دستگاه های بدن سازی : استفاده از دستگاه های بدن سازی به این منظور نمیباشد که شما قطعا نتیجه مناسب را خواهید گرفت .استفاده از وزن بدن خودتان وانجام حرکات طبیعی در دراز مدت کمک بیشتری به بدن شما خواهد کرد
  3. ورزش هوازی زیاد :ورزش های هوازی بسیار مناسب میباشد اما به اندازه و با توجه به سبک تمرین تعیین شده باید انجام شود نهایت ورزش هوازی ۳۰ دقیقه تعیین شده است
  4. حرکات شکم : صادقانه باید بگوییم که به تنهایی حرکات شکم و پهلو شما را به هدفتان نزدیک نخواهد کرد حرکات پشت سر هم و طاقت فرسا چیزی به غیر از خستگی نخواهد داشت داشتن رژیم غذایی مناسب و چند حرکت ایستا برای عضلات شکم بسیار مفید میباشد
  5. حرکات یکنواخت : باعث میشود که به هیچ وجه شاهد پیشرفت خود نباشید شما نیاز دارید بعد از مدتی سیستم تمرینی خود را تغییر دهید تا زودتر به نتیجه دلخواه برسید
  6. تکرارهای بیش از حد : به عنوان مثال تا کنون تکرارهای ۶۰ تا یی و یا حتی شاهد تکرارهای ۱۰۰ تا یی نیز بوده ایم  که هیچ پایه و اساس علمی نداشته است .به جای انجام دادن تکرار های زیاد میتوانید ست را افزایش داده و وزنه مناسب انتخاب نمایید

 

 

Tags:

یک دیدگاه