ویرایش ژن توسط نور

DrLife_1

دانشمندان دانشگاه پیتزبورگ آمریکا با یک روش ویرایش ژن که از نور استفاده می‌کند، توانسته‌اند عملکرد ژن‌ها را به شکل دقیق‌تری اصلاح کنند.دانشمندان بر این باورند که روش جدید آن‌ها شاید به محققان اجازه بدهد تا ژنهای درون سلول‌ها یا حیوانات را با کنترل زمانی و مکانی بهتر از قبل مهندسی کنند. کنترل بهبود یافته بر زمان و موقعیتی که یک ژن در آن دستکاری می‌شود، می‌تواند آثار نامعتبر و غلط را از بین ببرد.

از سال ۲۰۱۳ تاکنون، دانشمندان از ابزار ویرایش ژن CRISPR/Cas9 بهره برده‌اند. این روش یک پروتئین مشتق شده از باکتری موسوم به Cas9 را در کنار یک آران‌ای راهنمای مصنوعی در یک موقعیت خاص از ژنوم بکار می‌گیرد. این کار، جداسازی یک ژن، اصلاح عملکرد آن یا معرفی جهشهای مطلوب را ممکن می‌سازد. در حالت عملی، روش CRISPR بسیار نویدبخش نشان داده و به محققان اجازه داده تا فیبروز کیستیک و کم خونی سلول داسی‌شکل را درمان کرده، حیوانات آزمایشگاهی قادر به تقلید از بیماری انسان را ایجاد و سویه‌ای از گندم مقاوم به کپک پودری را تولید کنند. در تحقیق جدید، دانشمندان دریافتند که باقیمانده اسیدآمینه لیزین در Cas9 می‌تواند با یک آنالوگ فعال شده با نور جایگزین شود. رویکرد جدید یک پروتئین Cas9 تولید می‌کند که از لحاظ عملکردی غیرفعال و به اصطلاح اسیر بوده و پس از آزاد شدن در پی مواجهه با نور، آنزیم را فعال کرده و در نتیجه، ویرایش ژنی را فعال می‌کند.

منبع : مجله American Chemical Society

Tags:

یک دیدگاه