روبات دستکش

24tech_Template_1

به تازگی دانشمندانِ دانشگاه هاروارد دستکشِ الکترونیکی رو اختراع کردن برای کمک به کسانی که قادر به نگه داشتن و یا بلند کردن اشیاء نیستند.  هدف این پروژه کمک به کسانی است که از بیماریهای اختلال ژنتیکی و یا آتروفی عضلانی رنج میبرند.  در حدود ۸٫۶ میلیون از مردم آمریکا در بلند کردن اشیاء با دستان  خود مشکل دارند. این دستکش ساختارِ بسیار ساده ای دارد. یک بالن بسیار کوچک دارد که به عنوان انگشتان دست کار میکند که توسط یک فیبر نوری بهم متصل شده اند. یک نمونه از این دستکش در حال حاضر بر روی نُه شرکت کننده که برخی از آنها از دیستِروفی عضلانی رنج میبردن تست شده است.

Tags:

یک دیدگاه