All posts under: سرگرمی

با تماشای برنامه طعم مرگ، می توانید تجربیات افرادی که خودشان را تا لبه پرتگاه مرگ دیده اند را ببینید و بشنوید و از اتفاقات ناگواری که منجر به مرگ می شوند آگاهی کامل …

کشورها، شهرها، بناهای تاریخی، آداب و رسوم، غذاها و ناگفته ها، همه در فرست کلاس. شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و …

چهار جوان شجاع و ماجراجو میخواهند ۲۷ هراز کیلومتر رو بدون کمک رکاب بزنند، آن هم فقط بخاطر هیجان و کمک به محیط زیست چهار جوان که برای حفظ سیاره مان ، در سفری …

کشور نیوزلند تجارب زیادی از حوادث مرگ بار را در تاریخ خودش دارد، حوادثی که این کشور را شکل دادند،شش نفر از مشاهیر نیوزلند، برخی از تیره ترین روزهای این کشور را، دنبال و …