کدامیک از بخش های مجموعه تلویزیونی دکتر لایف را بیشتر می پسندید؟

 • خوردنی ها و نخوردنی ها 41%, 129 رای
 • شناخت بیماری های شایع 22%, 71 رای
 • شناخت اعضای بدن انسان 22%, 70 رای
 • طب سنتی 15%, 46 رای

تمام آرا: 316

- No Expiry - 316 - 316 - خوردنی ها و نخوردنی ها - 129 - 41 - طب سنتی - 46 - 15

كداميك از بخش هاي مجموعه تلويزيوني ٢٤ تك را بيشتر مي پسنديد؟

 • Lifestyle & Family 36%, 35 رای
 • Software & Game 31%, 30 رای
 • Science & High tech 20%, 19 رای
 • Hardware & Device 13%, 13 رای

تمام آرا: 97

- No Expiry - 97 - 97 - Lifestyle & Family - 35 - 36 - Hardware & Device - 13 - 13

کدامیک از ویژه برنامه های شهریور ماه شبکه جم لایف را بیشتر می پسندید؟

 • رکوردهای گینس،چهارشنبه 19:00 34%, 29 رای
 • ضیافت در طبیعت،هر روز 12:30 22%, 19 رای
 • مستند هفته، سه شنبه 23:00 21%, 18 رای
 • پیتر اعجاب انگیز،دوشنبه 19:00 16%, 14 رای
 • از انگیزه تا قهرمانی،جمعه 17:00 7%, 6 رای

تمام آرا: 86

- No Expiry - 86 - 86 - رکوردهای گینس،چهارشنبه 19:00 - 29 - 34 - از انگیزه تا قهرمانی،جمعه 17:00 - 6 - 7

کدام بخش فیت کلاب را دوست دارید؟

 • فیتنس 49%, 1,305 رای
 • پیلاتس 28%, 750 رای
 • یوگا 23%, 605 رای

تمام آرا: 2,660

- No Expiry - 2,660 - 2,660 - فیتنس - 1,305 - 49 - یوگا - 605 - 23