Tagged: اتومبیل

طرح آزمایشی تردد خوروهای بدون راننده از روز چهارشنبه یازده فوریه،۲۲ بهمن در چهار شهر بریتانیا، کاونتری، میلتون کینز، گرینویچ و بریستول به اجرا در آمده است. دولت بریتانیا برای اجرای این طرح ۱۹ …