Tagged: دکتر لایف

این روزها استفاده از انواع شیرین‌کننده‌های مصنوعی برای تولید محصولات غذایی و شیرینی ها، رواج پیدا کرده است. این در حالیست که، شاید محصولات صنعتی تولید شده با شیرین‌کننده‌های مصنوعی مانند انواع نوشابه‌های رژیمی، …