Tagged: فبتنس

مصرف کلسیم با شیوع کمتر اضافه وزن، چاقی و مقاومت به انسولین همراه است. کلسیم ‌باعث مهار لیپوژنز (تولید چربی) و تحریک لیپولیز (تجزیه چربی) می‌شود. مطالعات اخیر در دانشگاه آکسفورد نشان می‌دهد مصرف کلسیم …

متخصصان دانشگاه وایومینگ آمریکا می‌گویند فلفل تند حاوی ترکیب‌های مفیدی است که می‌تواند روند شیوع چاقی را تغییر دهد. در این بررسی مشخص شد مصرف فلفل تند می‌تواند در کاهش وزن نقش موثری داشته …