Tagged: فشن

معمار ایرانی ساکن لندن یک ساختمان زیبا در غرب لندن را برای اولین بار بعنوان نمایشگاهی برای ویکتوریا بکهام طراحی کرده است. بازدید کنندگان ابتدا باید از پله های بتنی به ساختمان داخل شوند، …