Tagged: مستند

کشورها، شهرها، بناهای تاریخی، آداب و رسوم، غذاها و ناگفته ها، همه در فرست کلاس. شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، تا از نظر گرافیکی نشانگر چگونگی نوع و …

کشور نیوزلند تجارب زیادی از حوادث مرگ بار را در تاریخ خودش دارد، حوادثی که این کشور را شکل دادند،شش نفر از مشاهیر نیوزلند، برخی از تیره ترین روزهای این کشور را، دنبال و …