Tagged: کارتک

طرح آزمایشی تردد خوروهای بدون راننده از روز چهارشنبه یازده فوریه،۲۲ بهمن در چهار شهر بریتانیا، کاونتری، میلتون کینز، گرینویچ و بریستول به اجرا در آمده است. دولت بریتانیا برای اجرای این طرح ۱۹ …

با استناد به گفته های کریس آرمسون، مدیر اجرایی پروژه رانندگی اتومبیل خودکار گوگل، این غول اینترنت به تنهایی وارد این پروژه خواهد شد. از زمانی که گوگل وارد بازار تکنولوژی اتومبیل شد، بدنبال …